Jägarexamen

Jägarexamen.
Vi kommer i år inte att köra en teoretisk kurs. Jägareförbundet har dock en bra webbaserad kurs som du finner på  https://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/

Sen går två personer på utbildning för att bli godkändprovledare. För att fylla luckan som uppstått då våra gamla hastigt slutat.

En komplett Jägarexamen består sedan 050501 av fyra godkända delprov, fördelade på ett teoretiskt samt tre praktiska prov.

1 Teoretiska provet:
Omfattar 70 frågor. För godkännande krävs att minst 60 av dessa skall vara rätt besvarade, tid 60 minuter. OBS! Provet måste avläggas före de praktiska proven.Omprov får ej genomföras samma dag.

2 Komplett grundprov kulvapen 2 moment:
Mom. 1 Säker vapenhantering – ladda och patron ur.Mom. 2 Skjutställning sittande i skjutbänk – Fyra skott mot precisionstavla, avstånd 80 m samtliga fyra skotten skall sitta inom en radie av 12 cm. Skjutställning valfri – (liggande eller sittande i skjutbänk ej tillåten), fyra skott mot precisionstavla, samtliga fyra skotten skall sitta inom en radie av 17 cm.

3 Komplett hagelvapenprov 4 moment:
Mom. 1 Lerduveskjutning – För godkännande krävs att fyra av sex duvor träffas. Varje serie laddas vapnet med två skott.Mom. 2 och 3 Kombinationsprov -Säker vapenhantering – genomföres längs en markerad stig. Den som genomför provet skall vidtaga de åtgärder som krävs beroende på vad som uppträder längs stigen. Avståndsbedömning – visning av sex viltfigurer. Provtagaren skall med skott markera de viltfigurer som bedöms vara inom skotthåll. Underlåtenhet att avlossa skott mot viltfigur inom skotthåll bedöms som underkänt prov.Mom. 4 Skjutprov mot ett höger- och ett vänstergående markmål – skjutavstånd 20 m, vapnet laddas med två patroner. Kravet för godkännande är 8 hagel i båda markmålen.

4 Högviltprov kulvapen:
Skjutning mot älgfigur s.k. jaktstart – Vapen i klass 1 används. För godkännande krävs minst tre godkända 4-skottsserier samma dag för godkänt. Provtagaren får ej skjuta fler än 9 stycken 4-skottserier samma dag. Kravet är fyra träffar i träffområdet. OBS! Provet måste avläggas inför godkänd provledare.

Provavgifter:
1: Teoretiskt prov 200:-2: Komplett grundprov kulvapen 160:-, omprov 80:- (Tillkommer ammunition)3: Komplett hagelvapenprov 340:-, omprov 80:- (Tillkommer ammunition)4: Högviltprov kulvapen 140:-(I priset ingår 3 serier, därefter kostar ytterligare varje 3-serier 25kr, tillkommer ammunition + banavgift)