Ny omgång skjutledarutbildning !

Ny omgång skjutledarutbildning !

Till Er som missade tidigare utbildning i vår. Utbildningen var mycket uppskattad och är bra för alla:

Under nio års tid har vi genomfört skjutledarutbildningar. Inom vårt område har 789 personer från 66 skjutbanor deltagit i denna. Kom ihåg att vid all skjutning ska en skjutledare utses. Skjutledaren ska vara väl insatt i gällande säkerhetsbestämmelser och närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen. Styrelsen ansvarar för att funktionärer är kunniga och utbildade för sina uppgifter. Jag planerar att genomföra två digitala utbildningar enligt datum nedan via Teams (ingen kostnad): 27 maj, 18.00-ca 20.30- anmälan med mail till mig senast 21 maj 1 juni, 18.00-ca 20.30 – anmälan med mail till mig senast 25 maj. Vid för få anmälda kan utbildningen ställas in.

Anmälan till : christel.johansson@jagareforbundet.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *