Städdag

Städdag

På grund av de restriktioner som råder kan vi inte genomföra Arbetsdagen som vanligen genomförs i början av Maj. Istället genomför vi, som förra året, arbetsdag samordnat och lett av respektive Banansvarig. Kontakta respektive Banansvarig för deltagande. Vi bedömer att banorna kan öppnas 8 maj, 2021. Vidare info kommer att finnas på hemsidan.

1.       Älgbanan, Banansvarig Simon Dahlström, 070 292 2747,  och Mikael Widmark 070 268 22 05

Sedvanlig kontroll och provkörning på Arbetsdagen. Röj sly. Justera inbromsning samt byt och testa markeringsmikrofoner, Peter Svensk. Inventera om Banan är korrekt skyltad med Banansvarig tel nr etc., tel nr till Räddningstjänsten. Förbandslåda skall finnas. Kontrollera om varningskyltar runt banan är korrekta, avverkning har skett. Rapportera om nåt saknas.

2.       Trapbana, Banansvarig Robert Zetterqvist 070 207 8571

Test körning, Städning, röj sly samt bär duvor. Är banan korrekt skyltad med Banansvarig tel nr etc., tel nr till Räddningstjänsten. Förbandslåda skall finnas. Kontrollera om varningskyltar runt banan är korrekta, avverkning har skett. Rapportera om nåt saknas.

3.       22 bana, Banansvarig Niklas Knutar, 070 593 6958

Testkörning, städa. Inventera om Banan är korrekt skyltad med Banansvarig tel nr etc., tel nr till Räddningstjänsten. Förbandslåda hänvisning till Trapbanan. Senare skall vallen höjas Banansvarig och Mikael Widmark ansvariga.

4.       Klubbhus, Husansvarig Helen Westerlund, 070 219 6902

Städning och koll att allt finns och fungerar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *