Inbjudan till utbildning för skjutledare

Inbjudan till utbildning för skjutledare

Klubben avser att genomföra en digital utbildning/ information för Skjutledare. Kursen innehåller bl.a säkerhetsbestämmelser, vapenhantering och riktas till alla, speciellt till Jourledare för våra jourkvällar. Jag rekommenderar alla att deltaga den innehåller mycket intressant information för alla jägare, skyttar.

Kursen, som är utan kostnad, genomförs kvällstid digitalt via Teams och med handledare från Jägareförbundet med start kl. 18.30 och den tar ca 2 timmar. Du kan delta med dator eller telefon. Kursen planeras att genomföras 14 eller 15 april om mer än 5 deltagare finns anmälda. Intresseanmälan med angivande av dag och mailadress lämnas till mig gärna före 30 mars, ring om du vill veta mer.

Information av Jägareförbundet om Kursen;

Vid all skjutning ska en skjutledare utses. Skjutledaren ska vara väl insatt i gällande säkerhetsbestämmelser och närmast ansvarig för att åtgärder vidtages för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen. Styrelsen ansvarar för att funktionärer är kunniga och utbildade för sina uppgifter. SäkB ska följas, uppstår det andra former av skytte som inte regleras i detta reglemente ska ATR rådfrågas.

Under denna kväll tar vi upp viktiga säkerhetsfrågor som skjutledaren måste känna till och ansvara för samt allmänt vad gäller säkerheten på banan och underhåll av denna samt vad försäkringen täcker då man har ett medlemskap i Jägareförbundet. Vi går också igenom en del om vad som gäller vid skytte i terräng och riskområden.

Rolf Norman, ordf Matfors Jaktskytteklubb

ren@telia.com

Tel 070 644 8330

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *