Viktig att dra ur strömmen till älgbanan !

Viktig att dra ur strömmen till älgbanan !

Ett tråkigt meddelande men på förekommen anledning.
Det är av yttersta vikt att strömmen till älgbanan dras ur, alltså 380V-handsken efter användning. Elektroniken är mycket känslig för åska. Om olyckan är framme och utrustningen går sönder på det ena eller andra viset ska det meddelas omgående så att tänkta besökare inte far i onödan och att felet kan lagas, speciellt viktigt vid dyra reparationer där försäkring kan behöva användas.

vänligen men bestämt vidarebefordrat

Fredrik Byström

webbansvarig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *