Info om Corona (uppdaterad 200509)

Info om Corona (uppdaterad 200509)


Vi planerar att starta jourkvällar enligt publicerade tillfällen på hemsidan. Men tänk på att hålla säkerhetsavstånd och värna om riskgrupper. Endast skytt och provledare får vistas i Skjutkuren. Var och en ansvarar att gällande regler och rekommendationer från Folkhälsan följs.
Det samma gäller för uthyrning av banorna med tillägget att hyraren tillsammans med deltagare ansvarar för att alla gällande regler följs.
Håll er uppdaterade via vår hemsida om ändringar sker.
Läs bifogade rekommendation från Jägareförbundet.
 
Styrelsen Matfors Jaktskytteklubb”


Corona-rekomndationer-6-april